Každý podzim 3 kurty s tvrdým povrchem zakrývá mohutná nafukovací přetlaková tenisová hala, která nabízí výborné hrací podmínky na pružném gumoasfaltovém pružném povrchu Pro Flex Maro Acrylic Sport Surface – Category 3 Medium.

Je možné uspořádání tenisového turnaje v tenisové hale dle požadavku zákazníka

Objednávky a rezervace tenisových kurtů v hale: telefonicky na TK Sparta »

Ceník dvorců: stránky TK Sparta »